Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca.

Spotkania odbywają się w niedziele po Mszy św. o godz. 11.30.

1. 16 września 2018 r.

2. 28 października 2018 r.

3. 18 listopada 2018 r.

4. 2 grudnia 2018 r.

5. 5 stycznia 2019 (spotkanie opłatkowe).

6. 24 lutego 2019 r.

7. 17 marca 2019 r.

8. 14 kwietnia 2019 r.

9. 5 maja 2019 r.

10. 23 czerwca 2019 r.