List do Parafian

Drodzy Parafianie !

Ponieważ nie możemy spotkać się bezpośrednio w naszej świątyni, pragnę w ten sposób zwrócić się do Was.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, który zakończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość,dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze : bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne         ( Triduum Paschalne ).

Niedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte Miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co Go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.  Triumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią owego „Niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy „z mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy opisują wszyscy Ewangeliści. Czytanie Ewangelii uobecnia nam tamto wydarzenie. Przed nami jawi się Pan i Król, który tym razem nie przychodzi w chwale i majestacie, ale Król „łagodny, siedzący na osiołku”. Tłumami, które Go witały jesteśmy my, Jego lud, który z wiarą rozpoznaje Jego boską i królewską godność.

Zachęcam do lektury Ewangelii według świętego Mateusza    rozdział 21 wersy 1 do 11 a także do przeczytania Męki Pańskiej według świętego Mateusza  26,14 – 27,66.

Nie mogąc być razem w jednym miejscu, łączmy się razem we wspólnej modlitwie. Ja modlę się za Was i proszę o modlitwę za mnie. Mimo trudnej sytuacji, życzę Wszystkim dobrego, duchowego przeżycia Niedzieli Palmowej i całego Wielkiego Tygodnia. Serdecznie Wszystkich pozdrawiam.

Ks. Roman.

Proboszcz