Roraty dla dzieci 2022r.

Adwentowym tematem  nowego roku duszpasterskiego będzie hasło:

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Tegoroczne materiały na Msze św. roratne mają pomóc dzieciom i młodzieży głębiej poznać i pokochać Kościół, którego są najpiękniejszą częścią.

Dzieci otrzymają makietę obrazującą Bazylikę św. Piotra w Rzymie do samodzielnego złożenia.

Wokół makiety dzieci będą umieszczać w wyznaczonych miejscach – przez 20 dni Adwentu, od poniedziałku do piątku – adwentowo-świąteczne akcenty: odpowiednio ponumerowane gałązki sosny, ostrokrzewu i szyszki, imitujące elementy wieńca adwentowego.

Zamieszczone są również  na nich  fragmenty słowa Bożego zaczerpniętego z czytań mszalnych danego dnia oraz adwentowe zadanie dnia, pomagające dziecku poznać i pokochać Kościół.

Makietę możemy ustawić  w centralnym miejscu wigilijnego stołu  by przypominała nam, że miłość i miłosierdzie świadczone innym ze względu na Jezusa Chrystusa to istota i fundament Kościoła.

Zapraszam wszystkie dzieci !

grafika-fb-705x705