Prośba o pomoc

Siostry Klaryski Kapucynki które dostały wczoraj dary, skromnie proszą o pomoc dotyczącą remontu ich łazienek .Oczywiście odwdzięczą się modlitwą !.Jeśli ktoś z naszych Parafian wyraził by chęć pomocy wysyłam link do zbiórki którą Siostry zorganizowały z podaniem wszelkich szczegółów.
Bóg zapłać!
Po kliknięciu w link ,nastąpi automatycznie przekierowanie na stronę.

List do Parafian

Drodzy Parafianie !

Ponieważ nie możemy spotkać się bezpośrednio w naszej świątyni, pragnę w ten sposób zwrócić się do Was.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, który zakończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość,dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze : bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne         ( Triduum Paschalne ).

Niedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte Miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co Go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.  Triumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią owego „Niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy „z mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy opisują wszyscy Ewangeliści. Czytanie Ewangelii uobecnia nam tamto wydarzenie. Przed nami jawi się Pan i Król, który tym razem nie przychodzi w chwale i majestacie, ale Król „łagodny, siedzący na osiołku”. Tłumami, które Go witały jesteśmy my, Jego lud, który z wiarą rozpoznaje Jego boską i królewską godność.

Zachęcam do lektury Ewangelii według świętego Mateusza    rozdział 21 wersy 1 do 11 a także do przeczytania Męki Pańskiej według świętego Mateusza  26,14 – 27,66.

Nie mogąc być razem w jednym miejscu, łączmy się razem we wspólnej modlitwie. Ja modlę się za Was i proszę o modlitwę za mnie. Mimo trudnej sytuacji, życzę Wszystkim dobrego, duchowego przeżycia Niedzieli Palmowej i całego Wielkiego Tygodnia. Serdecznie Wszystkich pozdrawiam.

Ks. Roman.

Proboszcz

Błogosławieństwo pokarmów

Ponieważ w tym roku w kościołach nie ma święcenia potraw wielkanocnych, poniżej przesyłam tekst, z którego można skorzystać  w czasie śniadania wielkanocnego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Źródło: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

„Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-18)

 

Albo:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił.                  Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta

W obecnej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uroczystość Pierwszej Komunii Świętej zostaje przełożona,dokładny termin zostanie ustalony po ustaniu epidemii w porozumieniu z rodzicami.
Łączmy się w modlitwie.
Ks.Roman Proboszcz

Msza św. „zbiorowa”

Msza św. „zbiorowa” zostanie odprawiona w wyznaczonym terminie bez udziału wiernych. Proszę aby nie przychodzili nawet ci, którzy zamawiali intencje.

Łączmy się duchowo na wspólnej modlitwie.

Ks. Roman

Proboszcz

UWAGA

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych informuję, że od 25 marca aż do odwołania w naszym kościele:

-Zarezerwowane i potwierdzone intencje mszalne będą odprawione. Bardzo proszę, aby w kościele podczas Mszy św. przebywały tylko osoby zamawiające intencję mszalną, lub najbliższa rodzina. Nie więcej niż 5 osób
– Okazja do spowiedzi jest codziennie pół godziny przed Mszą św.
-Na spowiedź można się też umówić indywidualnie dzwoniąc pod nr : 61 285 10 25

-Kościół jest otwarty codziennie od godz. 08.00 do 18.30.

Pomoc

Dzielmy się miłością !

 W związku z pandemią wirusa COVID-19 Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje na terenie poznańskich parafii Zbiórkę Produktów Spożywczych oraz Środków Higienicznych. Apelujemy o zjednoczenie w obliczu zagrożenia – niech nasze parafie staną się miejscem, gdzie wszyscy wspólnie będziemy mogli dzielić nasze  pokłady miłości z osobami, które nie mogą opuszczać swoich domów. Działania prowadzone są z myślą o osobach objętych kwarantanną, starszych oraz ubogich i bezdomnych – to do nich wojsko dostarczy zgromadzoną przez nas żywność.

 

W kruchcie kościoła zostały wystawione pojemniki –

2 na produkty spożywcze, 2 na środki higieniczne.

Kościół jest codziennie otwarty od godz. 8:00 do 18:30

 

Za okazaną miłość serdecznie dziękujemy.

Bóg Zapłać !