List do Parafian

Drodzy Parafianie !

Ponieważ nie możemy spotkać się bezpośrednio w naszej świątyni, pragnę w ten sposób zwrócić się do Was.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, który zakończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość,dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze : bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne         ( Triduum Paschalne ).

Niedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte Miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co Go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.  Triumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią owego „Niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy „z mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy opisują wszyscy Ewangeliści. Czytanie Ewangelii uobecnia nam tamto wydarzenie. Przed nami jawi się Pan i Król, który tym razem nie przychodzi w chwale i majestacie, ale Król „łagodny, siedzący na osiołku”. Tłumami, które Go witały jesteśmy my, Jego lud, który z wiarą rozpoznaje Jego boską i królewską godność.

Zachęcam do lektury Ewangelii według świętego Mateusza    rozdział 21 wersy 1 do 11 a także do przeczytania Męki Pańskiej według świętego Mateusza  26,14 – 27,66.

Nie mogąc być razem w jednym miejscu, łączmy się razem we wspólnej modlitwie. Ja modlę się za Was i proszę o modlitwę za mnie. Mimo trudnej sytuacji, życzę Wszystkim dobrego, duchowego przeżycia Niedzieli Palmowej i całego Wielkiego Tygodnia. Serdecznie Wszystkich pozdrawiam.

Ks. Roman.

Proboszcz

Błogosławieństwo pokarmów

Ponieważ w tym roku w kościołach nie ma święcenia potraw wielkanocnych, poniżej przesyłam tekst, z którego można skorzystać  w czasie śniadania wielkanocnego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Źródło: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

„Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-18)

 

Albo:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił.                  Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta

W obecnej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uroczystość Pierwszej Komunii Świętej zostaje przełożona,dokładny termin zostanie ustalony po ustaniu epidemii w porozumieniu z rodzicami.
Łączmy się w modlitwie.
Ks.Roman Proboszcz

Msza św. „zbiorowa”

Msza św. „zbiorowa” zostanie odprawiona w wyznaczonym terminie bez udziału wiernych. Proszę aby nie przychodzili nawet ci, którzy zamawiali intencje.

Łączmy się duchowo na wspólnej modlitwie.

Ks. Roman

Proboszcz

UWAGA

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych informuję, że od 25 marca aż do odwołania w naszym kościele:

-Zarezerwowane i potwierdzone intencje mszalne będą odprawione. Bardzo proszę, aby w kościele podczas Mszy św. przebywały tylko osoby zamawiające intencję mszalną, lub najbliższa rodzina. Nie więcej niż 5 osób
– Okazja do spowiedzi jest codziennie pół godziny przed Mszą św.
-Na spowiedź można się też umówić indywidualnie dzwoniąc pod nr : 61 285 10 25

-Kościół jest otwarty codziennie od godz. 08.00 do 18.30.

Pomoc

Dzielmy się miłością !

 W związku z pandemią wirusa COVID-19 Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje na terenie poznańskich parafii Zbiórkę Produktów Spożywczych oraz Środków Higienicznych. Apelujemy o zjednoczenie w obliczu zagrożenia – niech nasze parafie staną się miejscem, gdzie wszyscy wspólnie będziemy mogli dzielić nasze  pokłady miłości z osobami, które nie mogą opuszczać swoich domów. Działania prowadzone są z myślą o osobach objętych kwarantanną, starszych oraz ubogich i bezdomnych – to do nich wojsko dostarczy zgromadzoną przez nas żywność.

 

W kruchcie kościoła zostały wystawione pojemniki –

2 na produkty spożywcze, 2 na środki higieniczne.

Kościół jest codziennie otwarty od godz. 8:00 do 18:30

 

Za okazaną miłość serdecznie dziękujemy.

Bóg Zapłać !

Informacje dotyczące funkcjonowania Parafii z uwagi na KORONAWIRUS

Z uwagi na ryzyko zarażenia się koronawirusem zostają odwołane

– Dzisiejsze (piątek 13-03-2020 r.)spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

-Rekolekcje Wielkopostne

Wszystkie Msze i nabożeństwa będą odprawiane o oznaczonych godzinach DLA CHĘTNYCH.

W Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dekret ws. koronawirusa

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, specjalne zasady prewencyjne w związku z epidemią koronawirusa – Arcybiskup Stanisław Gądecki przyjął za obowiązujące w Archidiecezji Poznańskiej zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa”.

Dekret Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

1. Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej.
Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

2. Do dnia 29 marca br.:
a. zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci;
b. organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów; osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu; nabożeństwo będzie też transmitowane m. in. w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00 z katedry poznańskiej;
c. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze – o nowych terminach Kuria poinformuje wiernych przez księży proboszczów;
d. decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

4. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

5. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.

6. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecam duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

8. W chwilach zagrożenia życia społecznego ludzie wiary pokładają swoją ufność w dobrym Bogu. Dlatego proszę wszystkich ludzi wierzących o intensywną modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. We wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższym czasie należy też śpiewać Suplikacje.
Im gorliwiej zwracamy się do Boga, tym mniej lęku pojawia się w naszych sercach. Każde doświadczenie kruchości ludzkiej natury stanowi ponadto zawsze przypomnienie o konieczności troski o sprawy ducha.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 12 marca 2020 roku
N. 1234/2020